Ponedeljak, 24. jun 2024.

Pripreme za eksploataciju gasa iz Crnog mora su u završnoj fazi. U iščekivanju finalne investicione odluke sledeće godine, ExxonMobil je počeo sa prikupljanjem ponuda vrednih 1,5 milijardi dolara za projektovanje i izgradnju gasovoda, platformi i drugih objekata u okviru projekta Neptun.

Javni poziv se odnosi na projektovanje i izgradnju više objekata, uključujući gasovod dužine 154 kilometra, sistem komunikacionih optičkih kablova dužine 160 kilometara, kao i mernu stanicu...

Investiciju od 1,5 milijardi dolara prethodno su najavili ExxonMobil Exploration i Production Romania za istraživanje i eksploataciju prirodnog gasa iz Crnog mora. Projekat Neptun kontrolišu ExxonMobil kao operator i OMV Petrom.

Vlasnici projekta Neptun nastavljaju da investiraju u tehničke i evaluacione aktivnosti u cilju kompletiranja tehničkog koncepta za potencijalni razvoj prve proizvodnje prirodnog gasa u rumunskom delu Crnog mora. Finalna investiciona odluka planirana je za drugu polovinu iduće godine i zavisiće od niza tehničkih, komercijalnih i finansijskih faktora.

Konačna odluka o investiranju nije usvojena i ExxonMobil zadržava pravo da raskine ugovor pa i pojedine javne oglase ukoliko
to proceni stručni tim kompanije. Ukoliko se eksploatacija gasa u okviru perimetra Neptun pokaže izvodljivom, konačna investiciona odluka može se očekivati do kraja iduće godine, i gas bi mogao biti na tržištu početkom 2020. godine.

Ovaj gas bi se uglavnom prodavao na rumunskom tržištu. Transgaz je izgradio gasovod u okviru projekta vrednog 278 miliona evra. Šanse za izvoz su male i ne zavise samo od rumunske strane.

Eksploatacija bloka Neptun predstavljala bi daleko najveći posao te vrste, s obzirom da je on 35 puta veći od najvećih postojećih nalazišta, i veći od svih polja koje zajedno eksploatišu OMV Petrom i Romgaz, kao najveći domaći proizvođači. Predstavlja polovinu istraženih rezervi gasa u Rumuniji i mogao bi da obezbedi kontinuiranu proizvodnju 6,5 milijardi kubnih metara gasa godišnje, što je oko polovine trenutne tražnje.

Prošle godine, Rumunija je uvezla 1,48 milijardi kubnih metara gasa od Gazproma. Rumunija je među zamljama sa niskom zavisnošću od uvoza gasa, pre svega zbog slabljenje, pre svega, hemijske industrije.

Pored komercijalnih razloga, na konačnu odluku o ulaganju mogle bi da utiču i povoljnije naknade koje država uzima od proizvođača nafte i gasa.